Kostlivec
Březen 1, 2016

Kostlivec je strašidlo, které se strašením nemá nejmenší problémy. Spolehlivě vyděsí děti, dospělé i staré. Nemusí hulákat, nemusí dělat nepořádek, stačí když se někomu zjeví. Symbolizuje totiž smrt a ta lidi odjakživa děsila. Připomíná co tu z nás nakonec zůstane. Hromádka kostí bez života. Kostlivci často jen pokračují v činnosti, kterou dělali za svého života, […]

Krakonoš
Březen 1, 2016

Méně znamým jménem také nazýván jako Rýbrcoul. Je to pán hor, jehož domovinou byly Krkonoše. Mnoho lidí ještě počátkem minulého století putovalo k pramenům Labe s černými kohouty a slepicemi, které házeli do vody jako oběť Rýbrcoulovi. Prudké změny počasí, nenadále bouře, mlhy a laviny to vše bylo přisuzováno rozmarům Krakonoše. Vzhled Bral na sebe […]

Krvavé koleno
Březen 1, 2016

Řadí se mezi strašidla, které se objevují jen zčásti. Vzhled Krvavé koleno je velmi děsivé. Vypadá jak zaschlá krev s kousky kůže.Báli se ho jak děti tak i dospělí, chytal totiž všechny a bylo těžké se ho pak zbavit.

Kudibal
Březen 1, 2016

Někde si ho představovali jako čertovského klučíka, jinde zas jako hromotluckého chlupatce. Kudibal slídil po ženách, jež draly peří v nevhodnou dobu. Jak nějakou takovou vyčíhal, vběhl do světnice, popadl ji a tak s ní trdloval kolem stolu, na němž ležela závěj peří, až se peří rozlítalo do všech koutů. Průvanu se totiž hospodyně při dračkách […]

Lesní panna
Březen 1, 2016

Jmenovaly se lesní ženky, až před nedávnem se jim začalo říkat lesní víly a rusalky. Byly věčně mladé a spanilé, nikomu neubližovaly – jestliže je nikdo nerušil či nedráždil. Když vše v přírodě utichlo, pustili se do tance a tančili celou noc až do východu slunce. Takového odvážlivce, jenž jim pak vstoupil do kruhu a zkazil […]

Lucifer
Březen 1, 2016

Slovo Lucifer znamená Jitřenka. Podle křesťanské mytologie byl kdysi dávno nejvyšším andělem. Pro svou pýchu byl však svržen z nebe  jako zářící jitřenka. To ho naplnilo nenávistí, a tak se stal zlým vládcem pekel. Jeho následovníci jsou známí jako démoni. 

Meluzína
Březen 1, 2016

Žádná vodní panna, ale meluzína, která je zodpovědná za naříkání v našich komínech, má tuto podobu s rybím ocasem. Vznikla z jednoho starého příběhu o mořské panně… Příběh meluzíny Žila kdysi neuvěřitelně sličná panna Meluzína. Její matkou byla mořská panna a pro ten původ byla luzná Meluzína stižena údělem proměnit se ve vodní pannu, kdykoli […]

Mniška
Březen 1, 2016

Patřila k lesním pannám a občas se jí říkalo myška. Měla oděv hnědý jako mech a dlouhé vlasy, které jí sahaly až k patám. I přesto že rychle běhávala lesem nikdy si na ně nešlápla. Chodila ustrojená jako mniška, odkud převzala své druhé jméno. Jinak byla velmi neškodná, obcházela lesy a trochu škádlila děti, které […]

Mrazík
Březen 1, 2016

Tento děda mráz jak už název napovídá pracuje hlavně v zimě. Na stromy a na zem sype sněhovou pokrývku, brousí rampouchy na okrajích střech a led v jezírkách a potocích vzniká také jeho zásluhou. To vše musí zastat, aby zima vypadala tak, jak v pohádce. Je však jen jeden, a tak občas nestíhá a někde […]

Múra
Březen 1, 2016

Její starší označení je mora, jak ji nazývali už staří Řekové. Duše z těla se mohla v noci vytratit a obcházet lidi jako můra, sát jim krev a dusit je. Můrou se člověk už musel narodit. Takového člověka rozpoznáte podle plochých nohou nebo srostlého obočí. Tato obluda se však mimo lidí také ráda vrhala na […]