Had se zlatou korunkou
Březen 1, 2016

Byl hadím králem. Žil v skalnatých stráních a na blatech. Na hlavě nosil korunku stejně jak u lidských císařů a králů. Lidé však bažili po hadích korunkách, tak vzniklo mnoho pověstí, jak se někdo snažil hadího krále ošidit či okrást. Hadí král z Hradiště  Na Sušicku je ves Strašín, u něhož leží louka Hradiště. Mělo […]

Hastrman
Březen 1, 2016

První zmínky o hastrmanovi neboli vodním muži se datují od 14.století. Toto prastaré strašidlo nikdy nenahánělo tolik hrůzy jako novodobější vodník. Měl pověst vysloužilce a flákače, který si na vrbě kouřil svou fajfku a u dětí byl spíš pro smích.

Hejkal
Březen 1, 2016

Také Hejkadlo. Je to příbuzný divého muže, stejně jako on na sebe může brát různé vzezření. Straší jak v podobě lidské tak i zvířecí.  Vzhled Má mnoho podob. V podobě lidské se nejčastěji zjevuje jako černý muž anebo střapatý chlapeček. Jiní zase tvrdili, že vypadá jako zvíře s koňskou hlavou a tenkýma nožkama. Sílu však má […]

Cholera
Březen 1, 2016

Lidé si dávno představovali, že nemoc je jakási staršidelná bytost či duch, jenž se vloudí do lidského těla a trápí je tak dlouho, dokud je nezahubí. Proto také nemoci zaříkávali. Choleru tehdy měli za ducha, létajícího ve vzduchu, který se chytí každého, kdo mu padne do cesty.  Poprvé byla choroba do Evropy zavlečena roku 1829, a […]

Jednorožec
Březen 1, 2016

Toto ušlechtilé zvíře zvané jednorožec se řadí mezi ty nejkrásnější tajuplné bytosti. Jejich zářivá bílá srst a dlouhý roh, který jim vyrůstal na čele, každého přesvědčiil o tom, že se nejedná o klasického koně.Jednorožci byli ochránci lesa a stromů. Rádi vyhledávali přítomnost nevinných panen, od kterých se nechali i pohladit. Dotykem svého rohu dokázali uzdravovat […]

Jezinky
Březen 1, 2016

Byly odrůdou úplně zpustlých divoženek. Zůstala jim ženská tvář avšak měly prasečí tělo a koňské nohy. Žijí v nepřístupných hlubokých lesích . Uspávali lidi a vylupovali jim oči. Chytaly i malé děti, které si vykrmovali v krmnících. Měly velmi zlou povahu.

Ježibaba
Březen 1, 2016

Je to přestárlý exemplář jezinek, odníchž převzala zvyk slídit po malých dětech. Vzhled Většinou to byla ne moc atraktivní dáma se skobovitým nosem na němž nikdy nechyběla bradavice. Na svém hrbu nosila černého kocoura a na rameni houkající sovu. Nejen vzezřením, ale i svým i skřehotavým zvukem, působila na všechny dost děsivě. Navíc měla povahu zlou […]

Klekánice
Březen 1, 2016

Když se v Evropě objevily první zvony, hned našly uplatnění v kostelech. Jejich zvonění mělo lidem připomínat, aby si klekli a pomodlili se. Zvonit se mělo třikrát za den (ráno, v poledne a večer). Jelikož však nebyl stanoven žádný řád pro zvoníky, každý si zvonil jak chtěl a lidi přestalo klekání bavit. Zrodila se tedy […]

Koňská noha
Březen 1, 2016

Toto strašidlo je velké asi jako kočka. Je velmi nepodařeným strašidlem. Bývá schované na půdách, kde spí a vyčkává na to až děti začnou zlobit. V tom okamžiku se probudí a začne dupat a tropit nepořádek. Děti občas kopne, stoupne jim na nohu a apod. I když vznikla, aby pomohla rodičům pohlídat a umravnit děti, […]

Kordula
Březen 1, 2016

Strašidlo, které vysedávalo na březích rybníka schované v křoví. Po kapsách kordula nosila mnoho ostrých předmětů. Číhala na ty, kteří si po ráchání v rybníce pořádně neosušily nohy. K takovým se pak v noci vkradla do pokoje a posekala jim kůži na nohou.