Divý muž
Březen 1, 2016

Chlupatá mechem porostlá obluda, která na hlavě nosila věnec z kapradí a lesních květů. Měl velice zlotřilou a prohnanou povahu. Dělal v lese pěknou paseku…honil divou zvěř, promněňoval se v různé překážky, aby náhodným poutníkům znepříjemňoval cestu. Ačkoliv byl příbuzný divoženek, za manželku si sháněl děvčata z vesnice. Číhal na ni v lese a pak ji […]

Domácí oheň
Březen 1, 2016

Říkalo se, že domácí oheň někdy chodí po stavení, ale neuškodí, když na něho nikdo nekřičí. I dnes občas slyšíme o tomto bubákovi ve zprávách. Přezdívají mu ale kulový blesk. Má podobu modré žhavé koule, co se zčistajasna objeví na obloze, přikrade se k někomu domů a po chvilce potulování zase zmizí. Lidé se ho […]

Drak
Březen 1, 2016

Draci patří mezi nejproslulejší fantastická zvířata, která ukrývají mnoho tajemství. U nás byli nazýváni i jako saně. Dosahovali většinou obřích rozměrů a vážili několik tun. Tělo měli poseté tvrdými zářivými šupinami rozličných barev, které dokázaly lehce odrazit šípy. Draci vynikali nejen svými leteckými schopnostmi, ale taky dokázali chrlit oheň, což je činilo velmi nebezpečnými. Většinou […]

Duch
Březen 1, 2016

Ve starších jazycích taktéž označován jako stín. Duch se zrodil s představou o duši, která po smrti vyklouzne z těla. Podobá se člověku, z jehož těla odešel a jeho cílem je záhrobí, kde se shromažďují i ostatní duchové.  Vzhled Má hlavu, tělo, údy i obrysy šatů – ale je nehmotný. Dokázal projít vším i kam lidské […]

Dušičky
Březen 1, 2016

Dušičky těch lidí, co si sami vzali život byly podle pověstí odsouzeny k věčnému nošení šedivých mraků plných deště, sněhu a krup. K tomuto úděli byli však odsouzeni i různí darebové, co se v nebi spustili do křížku s anděly. Jejich náklad byl vždy stále těžší a těžší až když už ho dušičky nemohly unést, […]

Elektřina
Březen 1, 2016

Blesky, hromy a ohnivé koule pobíhající po lesích…to vše má na svědomí toto strašidlo. Není proto divu, že vědci dodnes přesně nedokážou vysvětlit záhadu kulového blesku.

Ent
Březen 1, 2016

Entům se často říkalo i Pastýři stromů. Tyto starodávné bytosti byli velmi podobné obyčejným stromům, ale výškou a mohutností je daleko převyšovali. Enti se dokážou přesunovat po zemi a také umějí rozdrtit kámen svými kořeny a větvemi. Tyto vyjímečné schopnosti získali, aby mohli ochraňovat rostliny a lesy.  Enti většinou žili samotářským způsobem života a nemíchali […]

Fext
Březen 1, 2016

Představa o fextech se zrodila s třicetiletou válkou, v dobách kdy vojska neustále plenila a vraždila se objevovaly i pověsti o nezranitelných rychtářích, kteří švédské vojska hnala pryč. Takové nedotknutelné fexty jste nemohli jen tak lehce zastřelit či probodnout šavlí. Zabít je mohla podle bájí pouze skleněná kulka.  Vzhled Občas se stalo, že se mrtvý v […]

Františkán
Březen 1, 2016

Roku 1224 zemřel František z Assisi, jež založil františkány. Ti se pak začali dělit na minority, bosáky, klaristy a kapucíny. Obyčejní lidé je neměli moc v lásce, neboť zatímco všichni mniši si žili v klášterech, oni na ně museli pracovat a dřít na polích. Proto si na ně vymýšleli různé posměšky a není divu že […]

Gill
Březen 1, 2016

Pastýř Gill je patronem Rejvízu…to jsou bažiny v Jeseníkách, kterým dominují dvě mechová jezírka. Je otrhaný a má věčně hlad. Občas lze slyšet jeho nešťastné naříkání. Zlý ale není. Stará se o zdejší přírodu a pomáhá dobrým a poctivým lidem. Mnohokrát se stalo, že zbloudilce vyvedl ze zrádných bažin a zachránil jim tak život. Zlé […]